Η Δράση μας

Πού Βοηθάμε

Επενδύουμε στην ευημερία των παιδιών, που ζουν κάτω από ή στο όριο της φτώχειας, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης.
Δουλεύοντας σε 3 βασικούς τομείς και παρέχοντας, επιπλέον, συμβουλευτική, ανακουφίζουμε τις οικογένειες από οικονομικά βάρη και διευκολύνουμε τα παιδιά να αποκτήσουν απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες.
Πρώτα το Παιδί Nutrition

Διατροφή

  • Παροχή καθημερινής, ποιοτικής διατροφής, προσαρμοσμένη στις αναπτυξιακές και διατροφικές ανάγκες κάθε παιδιού
  • Αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών κάθε παιδιού, που διαμορφώνει το διατροφικό πλάνο και συμβάλλει στην παρακολούθηση της προόδου
  • Παροχή τροφίμων που λείπουν από τη διατροφή του παιδιού και είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή του.
Πρώτα το Παιδί Education

Εκπαίδευση

  • Παροχή μαθημάτων Αγγλικής γλώσσα και υποστήριξη για το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού (φροντιστήριο)
  • Εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες  (σπορ και χόμπι) που προάγουν την υγεία και ευημερία του παιδιού
  • Κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών αναγκών, προσαρμοσμένων στα ταλέντα και τις δεξιότητες του κάθε παιδιού
Πρώτα το Παιδί Medical

Ιατρική Φροντίδα

  • Ιατρικά προγράμματα πρόληψης και θεραπείας προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού
  • Τακτική παρακολούθηση από συνεργαζόμενο παιδίατρο και κάλυψη έκτακτων ιατρικών αναγκών
  • Εμβολιασμός και κάλυψη οδοντιατρικών ή άλλων αναγκών (όπου αυτά δεν παρέχονται δωρεάν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας)

&

Συμβουλευτική

Πρώτα το Παιδί Counseling
Παρέχουμε συμβουλευτική στην οικογένεια μέσω συχνών ομαδικών συνεδριών με τους γονείς και ειδικών παρεμβάσεων με τα παιδιά. Kατευθύνουμε τους γονείς προς την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών που λαμβάνουν και τους βοηθάμε να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για την ενδυνάμωση των παιδιών τους. Βασικός σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους γονείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ενδυνάμωση των παιδιών τους.

Πώς Βοηθάμε

Για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή βοήθεια σε κάθε παιδί, σχεδιάζουμε διεξοδικά και υλοποιούμε προσεκτικά το ακόλουθο πλάνο 3 βημάτων. Βελτιώσεις και προσαρμογές γίνονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την πρόοδο των δράσεων και τις ανάγκες κάθε οικογένειας. 
Δημιουργία Προφίλ

Αξιολογούμε και επιλέγουμε οικογένειες για συμμετοχή στα προγράμματά μας με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μέσω αίτησης, συνοδευτικών εγγράφων και συνέντευξης. Δημιουργούμε το προφίλ των οικογενειών και των παιδιών, ώστε να σχεδιάσουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο δράσης.
Παρέμβαση

Διαμορφώνουμε την παρέμβασή μας σε συνεργασία με το διατροφολόγο, τον παιδίατρο, τον εκπαιδευτικό και τον ψυχολόγο. Η ομάδα ειδικών μας συμβουλεύει, δημιουργεί ένα δίκτυο με άλλους επαγγελματίες, παρακολουθεί την χρήση προϊόντων και των υπηρεσιών από τις οικογένειες καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Αξιολόγηση

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχουμε, μέσω των συνεδριών συμβουλευτικής και των συνεργατών μας. Χρησιμοποιoύμε την πληροφορία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προόδου της παρέμβασής μας.
> Επίτευξη των διατροφικών στόχων όπως ορίζονται από το διατροφολόγο 
> Παρουσία στα μαθήματα Αγγλικών και τα μαθήματα υποστήριξης για το σχολείo 
> Συμμετοχή στις προπονήσεις όταν κάνει κάποιο σπορ ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωσχολική δραστηριότητα 
> Παρουσία σε συνεδρίες με τον παιδίατρο και κάθε άλλο γιατρό που θα χρειαστεί 

Γίνε Κομμάτι του Έργου μας

Πρώτα το Παιδί join us
Κάνε Δωρεά
Ενίσχυσε σήμερα ένα παιδί. Κάνε τη δωρεά σου στα προγράμματά μας, ΕΔΩ
Πρώτα το Παιδί join us
Μάθε τα Νέα μας
Κάνε εγγραφή στο Newsletter και ακολούθησε μας σε Facebook, Instagram και LinkedIn
Πρώτα το Παιδί join us
Πρόγραμμα "Στηρίζω Ένα Παιδί"
Γίνε μεγάλος υποστηρικτής και βοήθησε ένα παιδί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ΕΔΩ