Στηρίζω Ένα Παιδί

Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα

“Στηρίζω Ένα Παιδί”

Μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί να καλύψει βασικές του ανάγκες σε έναν από τους 3 άξονες που παρέχουμε υποστήριξη (Διατροφή, Εκπαίδευση, Ιατρική Φροντίδα) ή συνολικά, σε όλους τους άξονες δράσης, για ένα έτος. Η στήριξή σου θα βοηθήσει το παιδί να αναπτυχθεί σωστά και θα του παρέχει ίσες ευκαιρίες με τα συνομήλικά του παιδιά. Παράλληλα, θα ανακουφίσει την οικογένειά του από οικονομικά και άλλα άγχη και θα βοηθήσει και εμάς να προγραμματίσουμε τη δράση μας με ακρίβεια και μακροχρόνια προοπτική.
Μέχρι σήμερα έχουμε προσφέρει:

43.299

Γεύματα

1.450

Ώρες Μαθημάτων Αγγλικών

253

Ιατρικά Ραντεβού

Πρώτα το Παιδί

Στηρίζω σε Έναν Άξονα

Με μια δωρεά των 700 ευρώ καλύπτεις ανάγκες ενός παιδιού
σε ΕΝΑΝ από τους παρακάτω άξονες:
Διατροφή
Προσφέρεις ποιοτική διατροφή (φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι) σε ένα παιδί για έναν ολόκληρο χρόνο.
Εκπαίδευση
Προσφέρεις μαθήματα Αγγλικών και μια  εξωσχολική δραστηριότητα σε ένα παιδί για έναν ολόκληρο χρόνο.
Ιατρική Φροντίδα
Προσφέρεις επισκέψεις σε παιδίατρο, οδοντίατρο, εξετάσεις σε ένα παιδί για έναν ολόκληρο χρόνο.

Στηρίζω σε Όλους τους Άξονες

Με μια δωρεά των 2000 ευρώ καλύπτεις ανάγκες ενός παιδιού
σε ΟΛΟΥΣ τους παρακάτω άξονες:
Διατροφή:  Ποιοτική διατροφή (φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρι)
Εκπαίδευση: Μαθήματα Αγγλικών και εξωσχολική δραστηριότητα
Ιατρική Φροντίδα: Παιδίατρο, οδοντίατρο, ιατρικές εξετάσεις
σε ένα παιδί για έναν ολόκληρο χρόνο.