Δωρεές σε Είδος

Δωρεά στα Προγράμματα
Η εταιρεία σας μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα το Πρώτα το Παιδί και τα παιδιά που ενδυναμώνουμε, παρέχοντάς τους προϊόντα ή υπηρεσίες σε είδος ανάλογα με τις ανάγκες.
Έτσι, παιδιά που υποστηρίζουμε στα προγράμματά μας θα λάβουν άμεσα υλικά και υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπαίδευσή τους, την ιατρική φροντίδα τους και τη συνολική ανάπτυξή τους.
Δωρίστε:
  • Σχολικά είδη και ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή tablet που χρησιμοποιούν για την εκπαίδευσή τους
  • Ιατρικές υπηρεσίες όπως υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, ιατρικές εξετάσεις και επεμβάσεις κ.α.
Δωρεά στην Οργάνωση
Βοηθήστε άμεσα το Πρώτα το Παιδί χορηγώντας μας προϊόντα και υλικά που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε, όπως:
  • Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, scanner ή λογισμικό
  • Αναλώσιμα υλικά και άλλο εξοπλισμό γραφείου
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@protatopaidi.org για να συζητήσουμε για τις υπάρχουσες ανάγκες. Θα χαρούμε να προωθήσουμε την ενέργειά σας τοποθετώντας το λογότυπό σας και ενημερώνοντας για την πρωτοβουλία σας στα κανάλια επικοινωνίας μας (ιστοσελίδα, social media, έντυπα).